FVU - Uddannelsespiloterne

FVU – Forberedende Voksenundervisning

Vi står for at screene den unge til fastsættelse af niveau for opgaver og undervisningsplan. Undervisningen foregår i små hold med fokus på den individuelle læring, kombineret med fælles undervisning for at fremme de sociale kompetencer ved gruppearbejde.

Vi underviser i dansk og matematik og gør de unge klar til FVU eksamen hos os. Ved bestået eksamen opfyldes adgangskravet svarende til 9. klasses afgangseksamen og giver adgang til at søge ind på videre uddannelse.

Et af vores tiltag i matematik er forberedelse og gennemførelse af månedlige trinprøver. Vi gør det for, at vi sammen med den unge, følger med i progressionen på det faglige niveau og samtidig øver vi eksamenstræning. Flere unge har dårlige erfaringer med eksamener, hvor både præstationsangst, egne forventninger og skuffelsen ved at fejle kommer stærkt til udtryk og ofte blokerer for deres faglige udgangspunkt.

Ved denne øvelse arbejder vi med den personlige udvikling og skaber en bedre forståelse og ballast for, hvordan en eksamenssituation bedst kan afhjælpes og trænes.

Vil du vide mere, så kontakt os her: