Personlige og sociale kompetencer - Uddannelsespiloterne

Personlige og sociale kompetencer

For at vurdere, om den unge er uddannelsesparat og klar til at påbegynde og gennemføre en uddannelse, arbejder vi med de personlige og sociale kompetencer.

Vi kigger på tidligere strategier og mønstre kombineret med hvordan valg træffes og gennemføres. Her taler vi om muligheden for at ændre disse valg til en mere bevidst, selvstændig og langsigtet beslutning, hvor konsekvenserne af valget er velovervejet. Dette gør vi både i samtalen med den unge, og i høj grad i fællesskabet med de andre unge.

Vi træner mødestabiliteten og overholdelse af aftaler, som vi ved, er en afgørende faktor for at være uddannelsesparat. Her forholder vi os til motivationen for et stabilt fremmøde. Motivationen handler ofte om, at have selvtillid og selvværd til at møde og være en del af en sammenhæng. Her kommer de sociale kompetencer i spil ved gruppearbejde og aktiv deltagelse i undervisningen. Vi håndterer og udvikler den grundlæggende situationsfornemmelse og refleksion over eget bidrag til fællesskabet.

De unge kommer med en masse forudsætninger til at kunne håndtere hverdagen. Vi støtter dem i, at klarlægge hvilke der er hensigtsmæssige og hvilke der bør forandres for at blive vurderet uddannelsesparat.  Det gør vi under trygge rammer, hvor vi både ser den enkelte og i  samspil med de andre.

Vil du vide mere, så kontakt os her: