Vores metoder - Uddannelsespiloterne

Vores metoder

Pædagogisk arbejder vi os frem til at skabe en god relation, som bygger på forståelse, rummelighed og nysgerrighed på den enkelte unge. Vores metoder tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang med fokus på dialog og samarbejde.

Vi identificerer den unges kompetencer og motiverer til at opnå nye gennem faglig opkvalificering og personlig udvikling. Vi støtter den unge i, at skabe et positivt selvbillede og udvikle nye strategier via dialogbaserede samtaler og undervisning. Her har vi fokus på den unges styrker og ressourcer, og arbejder aktivt med mestring af eget mål for selvforsørgelse.

Vi har fokus på målet, men anerkender vigtigheden af, at processen dertil er afgørende for den unges udvikling for at kunne handle på egen autoritet – nemlig empowerment.

Vil du vide mere, så kontakt os her: