Praktik - Uddannelsespiloterne

Praktik

For at komme tættere på afklaring af valg af uddannelse, samarbejder vi med virksomheder som repræsenterer forskellige fagområder. Vi arbejder både med virksomhedspraktikker og snusepraktikker, som kan kombineres med et skoleforløb – en veksling mellem at være til undervisning i dansk og/eller matematik og være i praktik 2 dage i løbet af en uge.

For unge, som er tættere på afklaring af valg af uddannelse, arbejder vi med virksomhedspraktikker á 4 ugers varighed for at bekræfte det rigtige uddannelsesvalg. Her følger vi tæt evalueringen fra virksomheden med fokus på de faglige kompetencer, forståelsen for selve håndværket & opgaverne samt motivationen & mødestabiliteten. Virksomhedspraktikken kan også være en åbning til en uddannelsesaftale.

Sammen med unge undersøger vi tidligere antal uddannelsesforsøg og SU-klip, for at sikre gennemførelse på ordinære vilkår ift. at kunne modtage SU gennem uddannelsen. Særligt har vi fokus på erhvervsuddannelsesreformen, hvor hver indgang tæller som et uddannelsesforsøg.

Vil du vide mere, så kontakt os her: